Monthly Archives: December 2017

Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler- Turkish Decorative Picture Elements

Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler- Turkish Decorative Picture Elements

Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler-Turkish Decorative Picture Elements Çevremizde her nesne birçok birimden oluşmuştur, süsleme resmi de birçok öge ve ilkenin birlikte kullanılmasıyla oluşur. Çizgi-Line Çizgi bir resim ögesidir. Süsleme resminde gelişigüzel çizilmiş çizgiler iyi bir etki yaratmazlar. Bir desende çizginin mutlaka bir işlevi ve anlamı olmalıdır. Çizgi güçlü olmalıdır, kesik kesik, kararsız çizgiler yerine, […]