Monthly Archives: March 2018

Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler-Turkish Decorative Picture Elements

Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler-Turkish Decorative Picture Elements

Çevremizde her nesne birçok birimden oluşmuştur, süsleme resmi de birçok öge ve ilkenin birlikte kullanılmasıyla oluşur. Ölçü-Size Süslemede, her motifin ayrı bir büyüklüğü vardır. Büyük ya da küçük motiflerin süslemede yer alması, aynı zamanda ölçülerin düzenlenmesi demektir. Kullanılacak yere ve teknik özelliklere göre değişebilir. Aralık-Spacing Süslemede motifler nasıl yerleştirilirse yerleştirilsin, hep aynı aralıklarla düzenlenmezler. Motifler […]