Blog

Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler-Turkish Decorative Picture Elements

Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler-Turkish Decorative Picture Elements

Çevremizde her nesne birçok birimden oluşmuştur, süsleme resmi de birçok öge ve ilkenin birlikte kullanılmasıyla oluşur. Ölçü-Size Süslemede, her motifin ayrı bir büyüklüğü vardır. Büyük ya da küçük motiflerin süslemede yer alması, aynı zamanda ölçülerin düzenlenmesi demektir. Kullanılacak yere ve teknik özelliklere göre değişebilir. Aralık-Spacing Süslemede motifler nasıl yerleştirilirse yerleştirilsin, hep aynı aralıklarla düzenlenmezler. Motifler […]

Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler- Turkish Decorative Picture Elements

Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler- Turkish Decorative Picture Elements

Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler-Turkish Decorative Picture Elements Çevremizde her nesne birçok birimden oluşmuştur, süsleme resmi de birçok öge ve ilkenin birlikte kullanılmasıyla oluşur. Çizgi-Line Çizgi bir resim ögesidir. Süsleme resminde gelişigüzel çizilmiş çizgiler iyi bir etki yaratmazlar. Bir desende çizginin mutlaka bir işlevi ve anlamı olmalıdır. Çizgi güçlü olmalıdır, kesik kesik, kararsız çizgiler yerine, […]

Türk Süsleme Resmi-Turkish Decoration Art

Türk Süsleme Resmi-Turkish Decoration Art

Türk Süsleme Resmi-Turkish Decoration Art Süsleme Resmi Tanımı (Definition) Süsleme Resmi (Decorative Art), süsleme amacı ile değişik yüzeylere, değişik tekniklerle yapılan iki boyutlu resimdir. Bir başka tanımla; bir maddeye veya bir yüzeye estetik bir değer katmak amacı ile oluşturulan motifleri yerleştirme sanatıdır. Kişi, resim sanatına ilgi duymasa bile süslemeye yakınlık duyabilir. Süsleme resminde doğa, yalnızca […]