Türk Süsleme Resmi-Turkish Decoration Art

Türk Süsleme Resmi-Turkish Decoration Art

Türk Süsleme Resmi-Turkish Decoration Art

Türk Süsleme Resmi-Turkish Decoration Art

Süsleme Resmi Tanımı (Definition)

Süsleme Resmi (Decorative Art), süsleme amacı ile değişik yüzeylere, değişik tekniklerle yapılan iki boyutlu resimdir. Bir başka tanımla; bir maddeye veya bir yüzeye estetik bir değer katmak amacı ile oluşturulan motifleri yerleştirme sanatıdır.

Kişi, resim sanatına ilgi duymasa bile süslemeye yakınlık duyabilir. Süsleme resminde doğa, yalnızca bir başlangıç noktasıdır veya bir araçtır. Perspektif kaygısı ve derinlik olmadan, imge bütün gücüyle işler ve yüzeyde iki boyutlu olarak biçim kazanır.

Güzellik-estetik duygusu, insanda var olan doğal bir duygudur. Doğadan aldığımız esini çeşitli biçimlerde yorumlarken, önem verilmesi gereken en önemli nokta güzellik yani estetik kaygısıdır. Süsleme Resmi (Decorative Art) maddenin veya yüzeyin değerini arttıran bir sanat koludur.

Yani amaç, eşyayı veya yüzeyi süsleyerek, ona estetik bir değer kazandırmaktır.

Doğadaki bir nesneyi görmek ile tanımak farklıdır. Tanımak, o nesneyi diğerlerinden ayıran ayıran özellikleri ile inceleyerek ve ayırdına vararak mümkündür. Nesnenin karakteristik özellikleri, büyüklüğü, formu, rengi bu çerçevede gözlemlenmelidir. Örneğin; Elma yaprağı ile gül yaprağının farklarını ayırt etmeden çizimlerini doğru yapamayız. Bunun için incelemek, konuyu göründüğü gibi, tüm özellikleriyle, rengi, dokusu, biçimiyle bilmek, tanımak gerekir.

Konuyu tanıdıktan sonra, sıra kişisel olarak onu yorumlamaya gelir. Bu süreçte konu, kişinin yeteneği ve yaratıcılığı ile yorumlanır. Süsleme resminin bu aşaması çok önemlidir ve iyi değerlendirilmelidir.

Süsleme Resminin Kaynakları (Sources)

Doğal Biçimler (Natural Forms): Süsleme resminde, en önemli esin kaynağı doğadır. Çok zengin olan doğa ögeleri arasında en çok yararlanılan konular bitkiler ve hayvanlardır. Tarih boyunca insan bu iki ögeyi süsleme resminde kaynak olarak kullanmıştır. Ağaç kabukları, ölü veya canlı bitkiler, taş, kaya, deniz hayvanları, kabukları, evcil-yabani hayvanlar, çeşitli fosiller gibi doğa unsurları biçim, doku ve renkleriyle süsleme resminin vazgeçilmez esin kaynakları olmuştur.

Yapma Biçimler (Man-made Forms): İnsan kendi yaptığı eşyaların biçimlerini de süsleme resminde kaynak olarak kullanmıştır. Bunlara örnek olarak; her tür süs eşyası, mutfak eşyaları, cami, köprü, ev gibi mimarlık eserlerine kadar etrafımızdaki bir çok ögeyi sayabiliriz.

Geometrik Biçimler (Geometric Forms): Geometrik biçimler süsleme resminde kullanılan önemli kaynaklardır. Bu tür süslemeler, kare, dikdörtgen, üçgen, eşkenar dörtgen, elips, yıldız gibi çeşitli çokgenler gibi yalın biçimin kullanılmasıyla oluşturulur.Ayrıca, düz, kırık, eğri çizgiler ve noktalarla oluşturulan göze hoş gelen düzenlemeler de soyut süslemeyi oluşturur.

Geleneksel Biçimler (Traditional Forms): Tarih boyunca sayısız uygarlığın gelip geçtiği Anadolu’da süsleme kaynakları çok zengindir. Bu kaynakların biçim ve renklerini yaşatmak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacı süsleme resmine esin kaynağı olmuştur. Bu kaynaklardan yararlanırken, insan gördüğünü olduğu gibi yansıtmak yerine, yepyeni görüntüler ve düzenlemelerle yorumlamış, yaşadığı çağa uyarlamıştır. Bu kaynaklar, Türk Süsleme Sanatlarının yüzyıllar boyu süregelen kültürel özellikleriyle yoğurularak, kullanılmış ve ileri düzeye taşınmıştır.

(Kaynak: Süsleme Resmi ve Süsleme Sanatları Tarihi

Yazanlar: Mine Seçkinöz, Sabiha Alpaslan, Şükran Komsuoğlu, Arsal İmer, Serap Etike)

 

You can share this post if you've liked. - Gönderimi beğendiyseniz paylaşabilirsiniz.

Post a Comment - Yorum Yazın

avatar
2000