Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler-Turkish Decorative Picture Elements

Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler-Turkish Decorative Picture Elements

Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler-Turkish Decorative Picture Elements

Çevremizde her nesne birçok birimden oluşmuştur, süsleme resmi de birçok öge ve ilkenin birlikte kullanılmasıyla oluşur.

Ölçü-Size

Süslemede, her motifin ayrı bir büyüklüğü vardır. Büyük ya da küçük motiflerin süslemede yer alması, aynı zamanda ölçülerin düzenlenmesi demektir. Kullanılacak yere ve teknik özelliklere göre değişebilir.

Aralık-Spacing

Süslemede motifler nasıl yerleştirilirse yerleştirilsin, hep aynı aralıklarla düzenlenmezler. Motifler arasındaki aralıklar, motiflerin büyüklüğü, küçüklüğü ile ilgili olduğu gibi, süsleme yapılacak yere göre de değişir. Motifler arasındaki bu boşluklar, motifin özelliğine göre kopukluk yapmayacak şekilde düzenlenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doku-Texture

Bir maddenin doğal yapısının yüzeydeki görünüşü veya iç yapının dışa vuruşudur. Doğada herşeyin bir dokusu vardır. Sürülmüş tarlalar, dağlar, evler, çatılar, hayvanlar vb.

Doku yerinde ve doğru kullanıldığında, süsleme resmine etki gücü verir. Varlıklara dokunulduğunda hissedilen dokulara “Doğal Dokular” (natural texture) denir. Tahta masanın, halının, duvarın, taşın, kağıdın, kumaşın birbirinden farklı dokularını elimizle dokunduğumuzda hissederiz.

Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler- Turkish Decorative Picture Elements

 

 

 

 

 

Doğal Doku-Natural Texture

 

Doğal dokuların görünümünün, çeşitli ince tarama çizgiler ve noktalamalar, ya da çeşitli boyama teknikleriyle kağıt üstünde resimlendirilmesi ise “Yapay Doku”dur. Burada resme el ile dokunulduğunda, o objenin gerçeğine dokunulduğunda hissedilen doku etkisi duyulmaz. Ancak, resme bakıldığında halının yüzeyindeki tüyün yumuşaklık etkisi hissedilir. Bu nedenle yapay dokulara “Görsel Doku” (visual texture) da denir. Görsel doku, renklerle, nokta ve çizgilerle oluşturulduğu gibi, kullanılan resim tekniğinin imkanlarından yararlanılarak da yapılır.

Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler- Turkish Decorative Picture Elements

 

 

Görsel Doku (visual texture)

Renk-Color

Işığın obje üzerine çarpmasıyla, yansıyan ışınların niteliğine göre gözümüzde oluşan duyumlardan her birine renk denir.

Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler- Turkish Decorative Picture Elements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizgi ve biçimlerin uyumu, desenin temelini oluşturur, renk ise bu temelin üzerine inşa edilen çok önemli bir sanat kavramıdır. Renk çok geniş kapsamlı bir konudur. Burada, süsleme resminde yararlanılacak renk uyumları üzerinde durulmuştur. Süslemede çok etkili bir ögedir.

Süslemede renk, resmedilen objeye benzetme kaygısı ile değil, estetik (aesthetic) ve süsleme amacı ile kullanılır.

Renk Uyumları- Color Harmonys

Süsleme resmi çalışmalarında, genellikle yedi renk karşıtı-kontrastı kullanılır.

  • Yalın Renk Kontrastı – Sarı, kırmızı, mavi ile en güçlü anlatılır, bunlardan uzaklaşıldıkça yalın renk etkisinin gücü azalır.
  • Açık-Koyu Renk Kontrastı – Bir uygulamada ne kadar çok renk kullanılırsa kullanılsın, açık değerler aynı, koyu değerler aynı değerde olur, ara değer kullanılmaz. Renk çemberinde en açık-koyu karşıtı sarı ve mordur.
  • Soğuk-Sıcak Renk Kontrastı – Renk çemberinde sarı, kırmızı, turuncu sıcak renk, mavi, yeşil, mor soğuk renk diye adlandırılır. Sıcak renklerin kaynağı kırmızı, soğuk renklerin kaynağı mavidir. Yeşil soğuk etkiye sahip bir renktir, ancak mavi ile yanyana kullanıldığında sıcak bir etkiye sahip olur. Bu kontrast ile yapılan çalışmalarda sıcak-soğuk etkilerinin birlikte kullanılması önem taşır.
  • Tamamlayıcı Kontrast
  • Aldatıcı Kontrast
  • Kalite Kontrastı
  • Miktar Kontrastı

(Kaynak: Süsleme Resmi ve Süsleme Sanatları Tarihi

Yazanlar: Mine Seçkinöz, Sabiha Alpaslan, Şükran Komsuoğlu, Arsal İmer, Serap Etike)

You can share this post if you've liked. - Gönderimi beğendiyseniz paylaşabilirsiniz.

Post a Comment - Yorum Yazın

avatar
2000