Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler- Turkish Decorative Picture Elements

Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler- Turkish Decorative Picture Elements

Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler- Turkish Decorative Picture Elements

Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler- Turkish Decorative Picture Elements

Türk Süsleme Resmine Örnek-Tasarım: Sevgi DAL

Türk Süsleme Resmini Oluşturan Ögeler-Turkish Decorative Picture Elements

Çevremizde her nesne birçok birimden oluşmuştur, süsleme resmi de birçok öge ve ilkenin birlikte kullanılmasıyla oluşur.

Çizgi-Line

Çizgi bir resim ögesidir. Süsleme resminde gelişigüzel çizilmiş çizgiler iyi bir etki yaratmazlar. Bir desende çizginin mutlaka bir işlevi ve anlamı olmalıdır. Çizgi güçlü olmalıdır, kesik kesik, kararsız çizgiler yerine, kararlı, kesintisiz ve temiz çizgilerle çizilmelidir.

Süsleme resminde çizginin birden çok işlevi vardır.

Biçimi sınırlar: Süsleme amacıyla tasarlanan, objenin biçimini ortaya koyar, konturunu oluşturur. Biçimlerin bir araya gelerek motif oluşturmayı sağlar.

Süsleyici bir ögedir: Çizginin kalın, ince, uzun, kısa, kırık, kıvrık, eğri veya düz özellikleri ile birbirinden farklı süslemeler oluşur.

Psikolojik etki yapar:

  1. Düz ve yatay çizgiler, durgunluk etkisi verir, dinlendiricidir.
  2. Dikey, doğru çizgiler, süreklilik etkisi verir, idealizmi, yükselişi temsil eder.
  3. Dairesel çizgiler, genişleme, yayılma etkisi verir.
  4. Uyumlu eğriler, hareket, kaynaşma ve neşe duygusu uyandırır.
  5. Kırık çizgiler, kararsızlık duygusu uyandırır.
Yatay Çizgi

Yatay Çizgi

Dikey Çizgi

Eğri Çizgi

Kırık Çizgi

Biçim-Form

Biçim-form, şekil, parçaların düzeni, dış görünüşü diye tanımlanabilir. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliğidir. Süsleme resminde çok önemli yeri vardır, tasarlanan, yapılması düşünülen formun çizgiyle sınırlanışıdır. Biçimin bir anlatım unsuru olarak, çevresinin mutlaka kapanması gerekir, kapalı bir alan oluşturmayan çizgiler biçim olarak adlandırılmaz.

Biçim-Form

Biçimlerin sadece dış çizgileri değil, iç çizgilerininde tasarlanan nesnenin karakterini belirten bir ilişki içinde olması, desene biçim özelliği ve anlam kazandırır.

Türk süsleme sanatında üçüncü boyut, derinlik (perspective) yoktur. Biçimler genellikle iki boyutludur.

Doğada biçimler belirli bir düzen içindedir. Bu düzen süsleme resminde genellikle, geometrik ve simetrik bir yapıdadır. Bunun tercih edilme nedeni, hatırda kalıcı, kararlı ve etkileyicidir. Ancak fazla tekrarlandığında monotonluk etkisi verir. Bununla birlikte serbest düzenlerinde oran ve denge gözetilerek oluşturulması esastır. Biçimlerle simetrik olmayan dengeli ve etkili serbest düzen oluşturmak uzun süre çalışmayı gerektiren bir beceridir.

 Yön- Direction

Süsleme resminde çizgiler, süslemeyi oluşturan motifler, konumları ile bazı yönler gösterirler. Yönlerin süslemede önemi büyüktür. Süslemeyi oluşturan ögeler, yatay, dikey veya ikisinin arasında bir çok ara yönde olabilir.

Birbirine paralel çizgi izleyen motifler, su, bordür-border denilen, ince veya kalın kenar süslemeleri oluşturur.

Tasarımda farklı yönler kullanılarak, süslemeye canlılık, hareket ve ilgi çekicilik kazandırılmalıdır.

 

 (Kaynak: Süsleme Resmi ve Süsleme Sanatları Tarihi

Yazanlar: Mine Seçkinöz, Sabiha Alpaslan, Şükran Komsuoğlu, Arsal İmer, Serap Etike)

You can share this post if you've liked. - Gönderimi beğendiyseniz paylaşabilirsiniz.

Post a Comment - Yorum Yazın

avatar
2000